banner

Contact us

No. 1, Sec. 2, Da Hsueh Rd., Shoufeng, Hualien 97401,Taiwan, R.O.C.
Hui-Chuan Chou, Administrative Associate    Phone : +886-3-8634202
Shu-Ling Lin, Technician    Phone : +886-3-8634204
FAX : +886-3-8634200